<html> <head> <title>Sponsorzy Adzkiej Grupy .NET</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> <!-- <li><a href="kontakt">Kontakt</a></li> --> </ul> </div> </div> <div class="head-sponsors"></div> <div class="sponsors"> <h1 class="title">Sponsorzy</h1> <p>DziaBania Adzkiej Grupy .NET mo|liwe s dziki firmom, ktre nas systematycznie wspieraj.</p> <p>Pragniemy bardzo, bardzo, bardzo gorco podzikowa naszym Sponsorom za siln dBoD, ktra co miesic dokBada cegieBk do naszego rozwoju.</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="https://accenture.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo-accenture.png" alt="Accenture" width="144" height="60" /></a> <figcaption><a href="https://accenture.com/" target="_blank">Accenture</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="https://makolab.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/MakoLab-240x64.png" alt="MakoLab" width="240" height="64" /></a> <figcaption><a href="https://makolab.com/" target="_blank">MakoLab</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.cybercom.com/pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/cybercom_logo.png" alt="Cybercom" width="98" height="90" /></a> <figcaption><a href="http://www.cybercom.com/pl/" target="_blank">Cybercom</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/pluralsight-logo-147x147.png" alt="Pluralsight" width="147" height="147" /></a> <figcaption><a href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank">Pluralsight</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://devexpress.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/DevExpress.jpg" alt="DevExpress" width="200" height="99" /></a> <figcaption><a href="http://devexpress.com/" target="_blank">DevExpress</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="https://www.postsharp.net/" target="_blank"><img src="images/sponsors/PostSharpText_Light_201x39.png" alt="PostSharp" width="201" height="39" /></a> <figcaption><a href="https://www.postsharp.net/" target="_blank">PostSharp</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.gft.com/pl" target="_blank"><img src="images/sponsors/GFT_220x40.jpg" alt="GFT Poland" width="220" height="40" /></a> <figcaption><a class="name" href="http://www.gft.com/pl" target="_blank">GFT Polska</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://abb.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/ABB.jpg" alt="ABB" width="200" height="86" /></a> <figcaption><a href="http://abb.pl/" target="_blank">ABB</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="https://www.fabrity.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/FABRITY-190x80.png" alt="FABRITY K2" width="190" height="80" /></a> <figcaption><a href="https://www.fabrity.pl/" target="_blank">FABRITY K2</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pl.sii.eu/" target="_blank"><img src="images/sponsors/sii-logo.png" alt="Sii" width="134" height="114" /></a> <figcaption><a class="name" href="http://www.pl.sii.eu/" target="_blank">Sii</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.fujitsu.com/pl/about/local/lodz/index.html" target="_blank"><img src="images/sponsors/Fujitsu-200x100.png" alt="Fujitsu GDC Adz" width="200" height="100" /></a> <figcaption><a class="name" href="http://www.fujitsu.com/pl/" target="_blank">Fujitsu</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/6dzielnica_84x140.png" alt="6. Dzielnica" width="84" height="140" /></a> <figcaption><a href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank">6. Dzielnica</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>