<html> <head> <title>Adzka Grupa .NET</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> <!-- <li><a href="kontakt">Kontakt</a></li> --> </ul> </div> </div> <div class="head-about"></div> <div class="about"> <h1 class="title">O nas</h1> <p><strong>Adzka Grupa .NET</strong> jest spoBeczno[ci programistw .NET z Aodzi i okolic. Celem grupy jest przede wszystkim zdobywanie wiedzy zwizanej z technologiami firmy Microsoft oraz wymiana do[wiadczeD i nawizywanie znajomo[ci z pasjonatami o podobnych zainteresowaniach.</p> <p>W ramach spotkaD odbywaj si prelekcje, dyskusje i warsztaty.</p> <div class="br"></div> </div> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Adzk Grup .NET wspieraj:</p> <ul> <li> <a class="logo" href="https://www.fabrity.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/FABRITY-190x80.png" alt="FABRITY K2" width="190" height="80" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.gft.com/pl" target="_blank"><img src="images/sponsors/GFT_220x40.jpg" alt="GFT Poland" width="220" height="40" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.fujitsu.com/pl/about/local/lodz/index.html" target="_blank"><img src="images/sponsors/Fujitsu-200x100.png" alt="Fujitsu GDC Adz" width="200" height="100" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.pl.sii.eu/" target="_blank"><img src="images/sponsors/sii-logo.png" alt="Sii" width="134" height="114" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/6dzielnica_84x140.png" alt="6. Dzielnica" width="84" height="140" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/pluralsight-255x115.png" alt="Pluralsight" width="255" height="115" /></a> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>