<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Adzka Grupa .NET zaprasza na spotkanie 28 marca 2017!</title> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> </div> <div class="head-acc"><h1>28.3.17</h1><h2>TypeScript - Curse or Cure<br/>oraz Wprowadzenie do Unity 3D</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie Adzkiej Grupy .NET 28 marca 2017</h1> <div class="intro"> <p>Zapraszamy na najbli|sze spotkanie Adzkiej Grupy .NET! <b>28 marca</b> spotykamy si w siedzibie firmy <b>Accenture</b>. Prelekcje poprowadz programi[ci z <b>Fujitsu</b>.</p> <p><b>RafaB Warzycha</b> przedstawi nam zalety i wady jzyka TypeScript.</p> <p><b>Piotr Kosek</b> wprowadzi nas w [wiat tworzenia gier przy u|yciu Unity 3D.</p> <p>Podczas spotkania rozlosujemy wej[ciwki na konferencje <a href="https://konferencjaget.net/pl/lodz" target="_blank">GET.NET</a> i <a href="https://infoshare.pl/" target="_blank">infoShare.</a></p> <p>W przerwie midzy sesjami zapraszamy na pizz.</p> <p class="rej"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/238282724/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <h2 class="title">Sesje</h2> <div class="intro"> <h3>1. TypeScript - Curse or Cure</h3> <p>During this talk, RafaB will share his everyday experience with TypeScript. We will go through topics like: structuring the code, debugging, testing and modularization to discusses strengths and weaknesses of TypeScript, to be able to pragmatically look into this tool and form your own opinion.</p> <p>Talk level: entry  only basic knowledge of JavaScript is required.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/RafalWarzycha.jpg" alt="RafaB Warzycha" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">RafaB Warzycha</h4> <p>JS dev, podcaster, blogger, aspiring writer, and sushi fanatic. Jack of all trades, master of one.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="intro"> <h3>2. Wprowadzenie do Unity 3D</h3> <p>Czyli jak robi dzi[ gry wideo, |eby si nie narobi a realnie zarobi. Wprowadzenie do Unity 3D - rys historyczny, opis teoretyczny i pokaz praktyczny.</p> <p>Tak|e dla tych stawiajcych pierwsze kroki. Tutaj nie musisz by wymiataczem!</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/PiotrKosek.jpg" alt="Piotr Kosek" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">Piotr Kosek</h4> <p>Programista gier z ponad dwunastoletnim sta|em (wcze[niej tworzyBem planszwki!), pBkrwi nerd i pasjonat (nie tylko tworzenia gier  tak|e fantastyki, dobrych ksi|ek i strzelania z Buku :)). Poza produkcjami niezale|nymi, do[wiadczenie zdobywaBem w&nbsp;Teyonie jako programista gameplay, a&nbsp;obecnie obok etatu w Fujitsu prowadz wBasn firm gamedevow.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month" style="font-size: 14px; font-weight: 600;">Marzec</div> <div class="day">28</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si we wtorek <strong>28 marca 2017 r.</strong> w&nbsp;<strong>Accenture Adz Delivery Center</strong>, ktre mie[ci si w <strong>University Business Park</strong>, przy ulicy <strong>WlczaDskiej 178</strong> w Aodzi, w budynku A.</p> <p>Po wej[ciu do budynku nale|y kierowa si do wind po prawej stronie i wjecha na 3 pitro.</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <p class="rej"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/238282724/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <div> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2469.859768517234!2d19.453871450821868!3d51.753887779576615!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471a34d9fe93ff4f%3A0xb68688e434e63baf!2zVW5pdmVyc2l0eSBCdXNpbmVzcyBQYXJrIDEsIFfDs2xjemHFhHNrYSAxNzgsIDkwLTUzMCDFgcOzZMW6!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1476049439787" width="1090" height="400" frameborder="0" style="border: 1px solid #eee; margin:0; padding: 7px;"></iframe> </div> </div> </div> </body> </html>