<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Adzka Grupa .NET zaprasza na spotkanie 11 pazdziernika 2016!</title> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> </div> <div class="head-acc"><h1>11.10.16</h1><h2>Akka.NET  w rozproszonym systemie wysokiej wydajno[ci,<br/>Autofac w praktyce</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie Adzkiej Grupy .NET 11 pazdziernika 2016</h1> <div class="intro"> <p>Adzka Grupa .NET zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie w tym roku. <b>11 pazdziernika</b> prelekcje poprowadz programi[ci z firmy Accenture:</p> <p><b>MichaB Zwitoniak</b> podzieli si z nami swoimi do[wiadczeniami z AKKA.NET.</p> <p><b>RafaB Wa[niewski</b> zaprezentuj u|ycie kontenera IoC Autofac w praktyce.</p> <p class="rej"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/234211338/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <h2 class="title">Sesje</h2> <div class="intro"> <h3>1. AKKA.NET  w rozproszonym systemie wysokiej wydajno[ci</h3> <p>Podczas sesji podziel si z Wami swoim do[wiadczeniami nabytymi podczas tworzenia POC sprawdzajcego mo|liwo[ u|ycia AKKA.NET w projekcie.</p> <p>Krok po kroku uruchomimy mini klaster AKKA.NET i zobaczymy jak wbudowane w AKKA.NET komponenty pozwalaj zrealizowa wymagania systemu.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/MichalSwitoniak.jpg" alt="MichaB Zwitoniak" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">MichaB Zwitoniak</h4> <p>  od pocztku 2008 roku programista .NET, od roku w Accenture, wcze[niej braB udziaB w szeroko rozumianych projektach BPA, <br/> aktualnie zajmuje si migracj systemu transakcyjnego opartego na platformie Mainframe na rozproszony system oparty o .NET.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="intro"> <h3>2. Autofac w praktyce</h3> <p>Zaprezentuj u|ycie kontenera IoC Autofac w praktyce.</p> <p>Przedstawi rozwizania czsto spotykanych problemw oraz przypadki zBego u|ycia.</p> <p>Prezentacja odbdzie si z udziaBem .NET Core.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/RafalWasniewski.jpg" alt="RafaB Wa[niewski" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">RafaB Wa[niewski</h4> <p> starszy programista, czasem analityk, pracujcy od roku w Accenture.</p> <p>Do[wiadczanie zdobywaB w r|nych Adzkich firmach IT. Z grup jest zwizany od dawna i postanowiB po raz pierwszy aktywnie podzieli si swoimi do[wiadczeniami, tymi dobrymi i zBymi te|.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month" style="font-size: 14px; font-weight: 600;">Pazdziernik</div> <div class="day">11</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si we wtorek <strong>11 pazdziernika 2016 r.</strong> w&nbsp;<strong>Accenture Adz Delivery Center</strong>, ktre mie[ci si w <strong>University Business Park</strong>, przy ulicy <strong>WlczaDskiej 178</strong> w Aodzi, w budynku A.</p> <p>Po wej[ciu do budynku nale|y kierowa si do wind po prawej stronie i wjecha na 3 pitro.</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <p class="rej"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/234211338/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <div> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2469.859768517234!2d19.453871450821868!3d51.753887779576615!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471a34d9fe93ff4f%3A0xb68688e434e63baf!2zVW5pdmVyc2l0eSBCdXNpbmVzcyBQYXJrIDEsIFfDs2xjemHFhHNrYSAxNzgsIDkwLTUzMCDFgcOzZMW6!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1476049439787" width="1090" height="400" frameborder="0" style="border: 1px solid #eee; margin:0; padding: 7px;"></iframe> </div> </div> <!-- <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Grup wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="https://accenture.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo-accenture.png" alt="Accenture" width="144" height="60" /></a> <figcaption><a href="https://accenture.com/" target="_blank">Accenture</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/6dzielnica_84x140.png" alt="6. Dzielnica" width="84" height="140" /></a> <figcaption><a href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank">6. Dzielnica</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> --> </div> </body> </html>