<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Adzka Grupa .NET zaprasza na spotkanie 14 czerwca 2016!</title> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> <!--<li><a href="kontakt">Kontakt</a></li>--> </ul> </div> </div> <div class="head-6dzielnica"><h1>14.6.16</h1><h2>Code Crime Scene</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">Code Crime Scene oraz O architekturze</h1> <div class="intro"> <p><b>14 czerwca</b> zapraszamy do <b>6.Dzielnicy</b> na spotkanie Adzkiej Grupy .NET. Pierwsz prelekcj &quot;Code Crime Scene&quot; poprowadzi <b>PaweB Klimczyk</b> z WrocBawskiej Grupy .NET. W przerwie midzy sesjami zapraszamy na poczstunek, ktry sponsoruje dla nas Cybercom. Po przerwie <b>JarosBaw TrepczyDski</b> i <b>Adam Szweida</b> podziel si swoimi do[wiadczeniami z audytu architektury zBo|onego systemu MES w du|ej firmie z bran|y automotive. Na koniec rozlosujemy nagrody od <a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a> i <a href="http://www.cybercom.com/pl/" target="_blank">Cybercom.</a></p> <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/231674206/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <h2 class="title">Sesje</h2> <div class="intro"> <!-- <p>Pierwsz prelekcj poprowadzi <b>PaweB Klimczyk</b> z WrocBawskiej Grupy .NET.</p> --> <h3>Code Crime Scene</h3> <p>Celem prezentacji jest przedstawienie sposobw identyfikacji zle napisanego kodu pod ktem jego utrzymywania w przyszBo[ci. Pokazana zostanie analiza przykBadowego programu i elementw, na ktre warto zwrci uwag. Zarwno programi[ci jak i inne osoby biorce udziaB w danym projekcie bd mogBy zidentyfikowa popeBnione zbrodnie :)</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/Pawel-Klimczyk.jpg" alt="PaweB Klimczyk"/> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">PaweB Klimczyk</h4> <p>Do[wiadczony programista zwizany z jzykiem C# od pocztku istnienia platformy .NET. Jest miBo[nikiem i pasjonatem nowych technologii.</p> <p>Prowadzi firm informatyczn GEMOTIAL wytwarzajc oprogramowanie na u|ytek wBasny jak i zlecony. Ponadto udziela si aktywnie w polskim [wiecie .NET. Ma swj blog pod adresem <a href="http://blog.klimczyk.pl" target="_blank">blog.klimczyk.pl</a>.</p> <p>Jest rwnie| zaBo|ycielem i administratorem grupy .NET Developers Poland na Facebooku.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="intro"> <p>Drug sesj poprowadz <b>JarosBaw TrepczyDski</b> i <b>Adam Szweida</b> z firmy Cybercom:</p> <h3>O architekturze - troch filozoficznie, troch technologicznie</h3> <p>W |yciu ka|dego systemy nadchodzi moment, kiedy trzeba na niego spojrze z dalszej perspektywy. Oceni jego jako[, zgodno[ z wymaganiami i zdolno[ do dalszego wspierania biznesu. Mo|e bowiem zaistnie sytuacja, gdy oprogramowanie przez nas stworzone, przez lata pielgnowane i kochane jak dziecko staje si zrdBem problemw.</p> <p>Adam i Jarek z Cybercom Poland podziel si swoimi do[wiadczeniami z audytu architektury zBo|onego systemu MES w du|ej firmie z bran|y automotive. Przez miesic obserwowali jego dziaBanie, poznawali grupy u|ytkownikw, relacje midzy nimi oraz problemy i korzy[ci jakich do[wiadczaj. Wsplnie z klientem wypracowali rozwizanie jak z systemu stworzonego na pocztku XXI wieku uzyska nowoczesne i zdolne do reagowania na nowe potrzeby oprogramowanie.</p> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">Czerwiec</div> <div class="day">14</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si <strong>14 czerwca 2016 r.</strong> w&nbsp;klubie <strong><a href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank">6. Dzielnica</a></strong> na ul. <strong>Piotrkowskiej 102</strong> (nale|y kierowa si schodami do gry po prawej stronie po wej[ciu w&nbsp;bram).</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <img id="map-image" src="images/piotrkowska-102-map.jpg" alt=Piotrkowska 102" /> <img id="6dzielnica-club-image" src="images/6dzielnica-drzwi.jpg" alt="Klub 6.Dzielnica" /> <!--<p class="br">* * *</p>--> </div> </div> <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Grup wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.cybercom.com/pl/"><img src="images/sponsors/cybercom_logo.png" alt="Cybercom" width="98" height="90" /></a> <figcaption><a href="http://www.cybercom.com/pl/">Cybercom</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/6dzielnica_84x140.png" alt="6. Dzielnica" width="84" height="140" /></a> <figcaption><a href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank">6. Dzielnica</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>