<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Moja podr| do Krainy Ekstremalnej WspBbie|no[ci w .NET oraz Property-Based Testing</title> </head> <body class="news-2016-04-19"> <div class="body"> <div class="header"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> </div> <div class="head-20160419"><h1>19.4.16</h1><h2>Moja podr| do Krainy Ekstremalnej WspBbie|no[ci w .NET<br/>oraz Property-Based Testing</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie 19 kwietnia 2016</h1> <div class="intro"> <p>Zapraszamy Was na najbli|sze spotkanie Adzkiej Grupy .NET!</p> <p>Tym razem <b>Szymon Kulec</b> opowie nam o swojej podr|y do Krainy Ekstremalnej WspBbie|no[ci w .NET, a na sesji <b>Mateusza Wentlandta</b> powiczymy pisanie testw jednostkowych.</p> <p>Midzy sesjami posilimy si pizz, ktr sponsoruje dla nas firma <a href="https://www.fabrity.pl/pl/" target="_blank">FABRITY</a>, a na koniec spotkania rozlosujemy ReSharpera od <a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a>.</p> </div> <div class="details venue"> <a name="date"></a> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">KwiecieD</div> <div class="day">19</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si <strong>19 kwietnia 2016</strong> r. w siedzibie firmy <a href="https://www.fabrity.pl/pl/Kontakt" target="_blank"><strong>FABRITY K2</strong></a> na 3 pitrze Budynku Centrum Biznesu, <strong>Al. PiBsudskiego 3</strong> w Aodzi.</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/230277815/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2469.58037966064!2d19.45663731607482!3d51.75899630009656!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471a34d41d7b5e4f%3A0xe7df6bc59c105796!2zRkFCUklUWSBLMiAob2RkemlhxYIgxYHDs2TFuik!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1460936429240" width="1090" height="400" frameborder="0" style="border: 1px solid #eee; margin:0; padding: 7px;"></iframe> </div> <h2 class="title">Sesje</h2> <div class="intro"> <h3>Moja podr| do Krainy Ekstremalnej WspBbie|no[ci w .NET</h3> <p>Biorc uwag dzisiejszy hardware, programowanie wspBbie|ne nie jest ju| dBu|ej opcj. Jest konieczne aby tworzy wydajne aplikacje. Jzyk C# jak i caBa platforma .NET pomagaj developerowi tworzy takie rozwizania z du| Batwo[ci. Czy mo|liwe jest zatem wytwarzanie wydajniejszych aplikacji, u|ywajc podej[ innych ni| Taski i async/await?</p> <p>Podczas prezentacji bdziemy starali si dostarczy u|ywajc wspBczesnego hardware'u software przetwarzajcy miliony operacji na sekund. Podr| ta przeprowadzi Ci od samych podstaw "mechanical sympathy" a| do poprawnie zbudowanych abstrakcji, na ktrych mo|na bazowa super szybkie aplikacje.</p> <p>Zapnij zatem pasy, to bdzie niesamowita podr|!</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/SzymonKulec.jpg" alt="Szymon Klulec" width="150" height="150" /> <h4 class="author" style="padding-top: 16px;">Szymon Kulec</h4> <p>Lider warszawskiej grupy .NET, prelegent, specjalista IT.<br/> Zainteresowany zarwno IT w skali makro (architektura), jak i mikro (performance, zrozumienie wspBczesnego hardware'u). <br/> MiBo[nik DDD i zorientowania na zdarzenia a tak|e dobrze wyseparowanych usBug.<br/> Jego blog mo|ecie znalez pod adresem <a href="https://blog.scooletz.com/">blog.scooletz.com.</a></p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="intro"> <h3>Property-Based Testing</h3> <p>Jednym z wyzwaD zwizanych z Test Driven Development (TDD) jest wybranie dobrych warto[ci testowych w taki sposb, |eby pokry wszystkie warunki brzegowe.</p> </div> <div class="details"> <p>Zrozumienie koncepcji klasy rwnowa|no[ci mo|e w tym pomc, a biblioteka FsCheck mo|e caBkowicie wyeliminowa konieczno[ wymy[lania konkretnych warto[ci. W trakcie tej sesji wykonane bdzie proste Kata wykorzystujc TTD xUnit.net i FsCheck oraz bibliotek do asercji Unqote. CaBo[ kodu powstanie z udziaBem publiczno[ci.</p> <p>Prezentacja powstaBa w oparciu materiaBy znalezione w szkoleniu przygotowanym przez Marka Seemanna &quot;Equivalence Classes, xUnit.net, FsCheck, Property-Based Testing&quot;.</p> </div> <div class="details speaker"> <h4 class="author">Mateusz Wentlandt</h4> </div> </div> <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p style="text-align: left;">Spotkanie sponsoruje firma <a href="https://www.fabrity.pl/pl/" target="_blank">FABRITY</a>. Dzikujemy za wsparcie!</p> <p>Grup wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="https://www.fabrity.pl/" target="_blank"><img src="images/sponsors/FABRITY-190x80.png" alt="FABRITY K2" width="190" height="80" /></a> <figcaption><a href="https://www.fabrity.pl/" target="_blank">FABRITY K2</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/pluralsight_210x65.jpg" alt="Pluralsight" width="210" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank">Pluralsight</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>