<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Zapraszamy na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 4 listopada 2015!</title> </head> <body class="news-2015-05-13"> <div class="body"> <div class="header"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> </div> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie 4 listopada 2015</h1> <div class="intro"> <p>Zapraszamy Was na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 4 listopada 2015!</p> <p>Tym razem bdziemy go[ci <b>Grzegorza Jachimko</b> i <b>Macieja Paszt</b> z poznaDskiego oddziaBu GFT.</p> <p>Podczas spotkania rozlosujemy nagrody ufundowane przez firmy <a href="http://gft.com/pl/pl/index.html" target="_blank">GFT</a>, <a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a>, <a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a> i <a href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank">Pluralsight</a>. <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/226307159/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <div class="details"> <h2 class="title">Sesje</h2> <h3>Reactive Extensions</h3> <p>U|ytkownicy oczekuj od aplikacji coraz lepszej &quot;u|ywalno[ci&quot;. Jednym z aspektw u|ywalno[ci jest sposb, w jaki dane dostarczane s u|ytkownikowi. W klasycznym podej[ciu dane pojawi/od[wie| si po wykonaniu akcji F5. Dzisiaj to za maBo - dane maj by dostpne tu i teraz!</p> <p>W trakcie wykBadu zaprezentuj paDstwu, jak to osign niewielkim nakBadem kodu, korzystajc z bibliotek Reactive Extensions.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/GrzegorzJachimko.jpg" alt="Grzegorz Jachimko" width="150" height="150" /> <h4 class="author">Grzegorz Jachimko</h4> <p>Software architekt z 15-letnim sta|em w bran|y IT.</p> <p>Pasjonat wielowtkowo[ci i wszystkiego co z wtkami jest zwizane. Posiada do[wiadczenie w systemach mobilnych, wbudowanych, desktopowych jak i&nbsp;webowych. W obszarach biznesowych - e-commerce, ITS, finanse.</p> <p>Prywatnie - podr|nik amator, miBo[nik muzyki klasycznej i teatru.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="details"> <h3>Tajemnice .NET - Garbage Collector</h3> <p>Garbage Collector jest jednym z najistotniejszych elementw ka|dego jzyka zarzdzanego. Sesja wyja[ni szczegBy dziaBania tego mechanizmu, wyja[ni w jaki sposb [rodowisko uruchomieniowe korzysta z pamici oraz sposoby na polepszenie wydajno[ci oprogramowania poprzez bardziej [wiadome zarzdzanie pamici.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/MaciejPaszta.jpg" alt="Maciej Paszta" width="150" height="150" /> <h4 class="author" style="padding-top: 20px;">Maciej Paszta</h4> <p>Architekt oprogramowania z 10-letnim do[wiadczeniem.</p> <p>Jego oczkiem w gBowie s systemy rozproszone i szczegBy dziaBania [rodowiska uruchomieniowego .NET. Uwielbia nowinki techniczne, a jego uwaga skupia si ostatnio na technologiach webowych  TypeScript i Javascript. Obecnie pracuje w bran|y finansowej, wcze[niej braB udziaB w projektach rozwojowych w ramach projektw unijnych.</p> <div class="br"></div> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">Listopad</div> <div class="day">4</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si w [rod <strong>4 listopada 2015 r.</strong> w&nbsp;Bdzkiej siedzibie firmy <strong>GFT Poland</strong> (dawniej Rule Financial) na ul. <strong>Sterlinga 8a</strong>.</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <img id="map-image" src="images/sterlinga-8a-map-2.jpg" alt="Sterlinga 8A" /> <img id="sbc-office-image" src="images/sbc-389x294.jpg" alt="Siedziba GFT" /> <p class="br">* * *</p> </div> </div> <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Grup wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.gft.com/pl"><img src="images/sponsors/GFT_220x40.jpg" alt="GFT Poland" width="220" height="40" /></a> <figcaption><a class="name" href="http://www.gft.com/pl">GFT Polska</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/"><img src="images/sponsors/pluralsight_210x65.jpg" alt="Pluralsight" width="210" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.pluralsight.com/">Pluralsight</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>