<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Zapraszamy na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 17 czerwca 2015!</title> </head> <body class="news-2015-04-17"> <div class="body"> <div class="header"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> </div> <!-- <div class="head-6dzielnica"><h1>17.6.15</h1></div> --> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie 17 czerwca 2015</h1> <div class="intro"> <p>Na najbli|szym spotkaniu Adzkiej Grupy .NET bdziemy mieli przyjemno[ go[ci <b>Bartosza Sypytkowskiego</b>, ktry jest jednym z kontrybutorw projektu <a href="http://getakka.net/" target="_blank">Akka.NET</a>. Bartek opowie nam, jak idea programowania aktorowego mo|e zosta u|yta do tworzenia zmodularyzowanych, wytrzymaBych i wysoko skalowalnych systemw.</p> <p>Drugim prelegentem bdzie <b>Piotr Szczepaniec</b>, ktry podzieli si z nami swoimi do[wiadczeniami z pracy z baz danych Microsoft SQL Server.</p> <p>Podczas spotkania rozlosujemy wej[ciwk na konferencj <a href="http://devday.pl/" target="_blank">DevDay</a> oraz licencje/subskrypcje ufundowane przez firmy <a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a>, <a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a> i <a href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank">Pluralsight</a>. <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/222943951/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <div class="details"> <h2 class="title">Sesje</h2> <h3>Programowanie reaktywne z u|yciem aktorw i frameworka Akka.NET</h3> <p>Celem prezentacji jest pokazanie, jak idea programowania aktorowego mo|e zosta u|yta do tworzenia zmodularyzowanych, wytrzymaBych i wysoko skalowalnych systemw. Postaram si przedstawi wam czym jest <a href="http://www.reactivemanifesto.org/" target="_blank">Reactive Manifesto</a> oraz jakie istotne kwestie ono porusza. Omwimy sobie rwnie| w jaki sposb aktorzy pomagaj zatrze granic midzy [wiatem programowania synchronicznego a programowaniem rwnolegBym i rozproszonym. Opis bdzie przeprowadzony w kontek[cie frameworka <a href="http://getakka.net/" target="_blank">Akka.NET</a> - .NET-owego portu jednej z najpopularniejszych platform tego typu napisanej na JVM.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/BartoszSypytkowski2.jpg" alt="Bartosz Sypytkowski" width="150" height="150" /> <h4 class="author" style="padding-top: 24px;">Bartosz Sypytkowski</h4> <p>Na co dzieD konsultant i programista .NET.</p> <p>Po godzinach <a href="http://bartoszsypytkowski.com/" target="_blank">blogger</a>, kontrybutor Open Source i jeden z gBwnych developerw frameworka <a href="http://getakka.net/" target="_blank">Akka.NET</a>.</p> <div class="br"></div> </div> <div class="details"> <h3>T-SQL dla programisty .NET</h3> <p>Microsoft SQL Server jest jednym z najcz[ciej stosowanych silnikw baz danych w projektach realizowanych w technologii .NET i mimo rozwoju alternatywnych narzdzi, umiejtno[ programowania w T-SQL pozostaje przydatna w codziennej pracy.</p> <p>Podczas prezentacji podziel si swoimi do[wiadczeniami z pracy z MS SQL. Skupi si na praktycznych rozwizaniach, ktre podnosz jako[ tworzonego kodu, poka| jak optymalizowa zapytania do bazy danych, co robi a czego unika, a tak|e wspomn o kilku konstrukcjach jzyka, ktre znacznie umilaj |ycie.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/PiotrSzczepaniec.jpg" alt="Piotr Szczepaniec" width="150" height="150" /> <h4 class="author" style="padding-top: 24px;">Piotr Szczepaniec</h4> <p>Programista .NET w wydaniu zarwno webowym jak i desktopowym.</p> <p>Absolwent Politechniki Adzkiej i wieloletni sBuchacz Aodzkiej Grupy .NET.</p> <p>Na co dzieD pracuje w Hewlett-Packard Polska.</p> <div class="br"></div> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">KwiecieD</div> <div class="day">17</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si <strong>17 czerwca 2015 r.</strong> w&nbsp;klubie <strong><a href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank">6. Dzielnica</a></strong> na ul. <strong>Piotrkowskiej 102</strong> w Aodzi (nale|y kierowa si schodami do gry po prawej stronie po wej[ciu w&nbsp;bram).</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/222943951/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> <img id="map-image" src="images/piotrkowska-102-map.jpg" alt=Piotrkowska 102" style="margin-left: 140px;" /> <img id="6dzielnica-club-image" src="images/6dzielnica-drzwi.jpg" alt="Klub 6.Dzielnica" /> </div> </div> <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Grup wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/"><img src="images/sponsors/pluralsight_210x65.jpg" alt="Pluralsight" width="210" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.pluralsight.com/">Pluralsight</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://6dzielnica.pl/"><img src="images/sponsors/6dzielnica_84x140.png" alt="6. Dzielnica" width="84" height="140" /></a> <figcaption><a href="http://6dzielnica.pl/">6. Dzielnica</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>