<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Zapraszamy na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 13 maja 2015!</title> </head> <body class="news-2015-05-13"> <div class="body"> <div class="header"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> </div> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie 13 maja 2015</h1> <div class="intro"> <p>Zapraszamy Was na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 13 maja 2015!</p> <p>Tym razem bdziemy go[ci <b>Szymona Kulca</b>, <b>Tomasza Frydrychewicza</b> i <b>Tomasza Pluskiewicza</b>.</p> <p>Podczas spotkania rozlosujemy licencje/subskrypcje ufundowane przez firmy <a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a>, <a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a> i <a href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank">Pluralsight</a>. <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/222245736/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <div class="details"> <h2 class="title">Sesje</h2> <h3>Event Driven Architecture in practice: a case study of one project</h3> <p>W [wiecie developerw i aspirujcych architektw, wiele mwi si o skrtach takich jak CQRS, DDD, ES, EDA, SOA. Niestety czsto u|ycie tych podej[ sprowadza si do maBych, domowych projektw lub otagowania kilku diagramw wielkimi hasBami. Chcieliby[my podzieli si z Wami studium projektu, ktry mamy przyjemno[ projektowa i tworzy majc na uwadze wcze[niej wspomniane podej[cia. Produkt, zarwno po stronie klienta jak i po stronie serwerowej, bazuje swoj architektur na modelu zdarzeniowym.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/SzymonKulec.jpg" alt="Szymon Klulec" width="150" height="150" /> <h4 class="author">Szymon Kulec</h4> <p>Absolwent Politechniki Warszawskiej, zawodowo aktywny ju| prawie dekad.<br/> Programista z zaciciem do architektury, wielbiciel swojego zawodu, pragmatyk, prelegent.<br/> Jeden z liderw Warszawskiej Grupy .NET.<br/> MiBo[nik systemw rozproszonych; entuzjasta rozwini skrtw DDD, CQRS, ES;<br/> sympatyk 'continous delivery' i innych uBatwieD procesu wytwrczego.<br/> Antyfan [lepego stosowania wzorcw i narzdzi.<br/> Kontrybutor i twrca rozwizaD OSS.</p> <p></p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/TomaszFrydrychewicz.jpg" alt="Tomasz Frydrychewicz" width="150" height="150" /> <h4 class="author" style="padding-top: 20px;">Tomasz Frydrychewicz</h4> <p>Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, z informatyk zwizany od urodzenia.<br/> Na przestrzeni lat zwizany z wieloma technologiami oraz paradygmatami.<br/> Od 15 lat programista webowy, od 6 lat zawodowo zwizany z .NET.<br/> MiBo[nik nowych technologii oraz cigBego poszerzania horyzontw.<br/> Od kilku lat wyznawca Agile oraz certyfikowany Scrum Master.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="details"> <h3>GitLink, GitVersion i Paket</h3> <p>W trzech krtkich prezentacjach chciaBbym przedstawi trzy przydatne narzdzia dla programistw .NET:</p> <p>1. <b>GitLink</b>, czyli co mo|emy robi, |eby Batwo byBo debugowa zewntrzne biblioteki z Nugeta</p> <p>2. <b>GitVersion</b> - prosty mechanizm nadawania wersji zintegrowany z histori repozytorium</p> <p>3. <b>Paket</b> - nowy menad|er pakietw napisany w F#, ktry z powodzeniem zastpuje Nuget Package Manager. Pozbawiony wad swojego protoplasty, ale w peBni z nim zgodny. Polecam wszystkim, ktrzy maj do[ konfliktw przy merge'owaniu plikw csproj :)</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/TomaszPluskiewicz.jpg" alt="Tomasz Pluskiewicz" width="150" height="150" /> <h4 class="author" style="padding-top: 20px;">Tomasz Pluskiewicz</h4> <p>Full-stack web developer, mocno zwizany z platform .NET.<br/> ProgramowaB (chronologicznie) w Web Forms, Castle Monorail, Nancy oraz ASP.NET MVC/WebAPI.<br/> Ostatnio |ywo interesuje si nowoczesnymi frameworkami JavaScript.<br/> Poza tym wierzy w przyszBo[ Semantic Web/Linked Data i stara si przeciga innych na swoj stron.</p> <div class="br"></div> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">Maj</div> <div class="day">13</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si <strong>13 maja 2015 r.</strong> w&nbsp;Bdzkiej siedzibie firmy <strong>GFT Poland</strong> (dawniej Rule Financial) na ul. <strong>Sterlinga 8a</strong>.</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <img id="map-image" src="images/sterlinga-8a-map-2.jpg" alt="Sterlinga 8A" /> <img id="sbc-office-image" src="images/rule-financial-office-389x294.jpg" alt="Biuro Rule Financial" /> <p class="br">* * *</p> </div> </div> <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Grup wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.gft.com/pl"><img src="images/sponsors/GFT_220x40.jpg" alt="GFT Poland" width="220" height="40" /></a> <figcaption><a class="name" href="http://www.gft.com/pl">GFT Polska</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/"><img src="images/sponsors/pluralsight_210x65.jpg" alt="Pluralsight" width="210" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.pluralsight.com/">Pluralsight</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>