<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Zapraszamy na pre-WROC# party 11 marca 2015!</title> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> <!--<li><a href="kontakt">Kontakt</a></li>--> </ul> </div> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> </div> <div class="head-wrocnet"><h1>11.3.15</h1><h2>#wrobro</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">pre-WROC# party - CQRS w trzech odsBonach</h1> <div class="intro"> <img class="hide" src="images/banners/11_marzec_156x156.png" alt="Zaproszenie na pre-WROC# party" style="display: none; visibility: hidden;" /> <p>Tym razem w imieniu zaprzyjaznionych grup:</p> <ul class="group-logos"> <li> <figure> <a class="logo" href="https://www.facebook.com/groups/bstoknet/" target="_blank"><img src="images/recommended/bstoknet-logo_178x132.png" alt="BiaBostocka Grupa .NET" width="178" height="132" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.meetup.com/KGD-NET/" target="_blank"><img src="images/recommended/kgd-net-logo.jpeg" alt="KGD.NET" width="163" height="163" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://lodzka-grupa.net/"><img src="images/recommended/lodzka-grupa-dot-net-logo-178x139.png" alt="Adzka Grupa .NET" width="178" height="139" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.wg.net.pl/" target="_blank"><img src="images/recommended/wgnet-logo.gif" alt="" width="176" height="38" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.meetup.com/wrocnet/" target="_blank"><img src="images/recommended/wrocnet-logo.png" alt="" width="189" height="64" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.meetup.com/DDD-WRO/" target="_blank"><img src="images/recommended/dddwro-logo.png" alt="" width="178" height="178" /></a> </figure> </li> </ul> <!-- <p class="br"></p> --> <p class="emp">zapraszamy do WrocBawia na nieoficjalne pre-WROC# party!</p> <p>Podczas spotkania bdzie mo|na posBucha prelekcji <b>Jakuba Gutkowskiego</b>, <b>Macieja Aniserowicza</b> i <b>MirosBawa PragBowskiego</b> o CQRS oraz napi si piwa, ktre sponsoruje dla nas firma <a target="_blank" href="http://pgs-soft.com/">PGS Software</a>.</p> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">Marzec</div> <div class="day">11</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si <strong>11 marca 2015 r.</strong> (dzieD przed <a href="http://wrocsharp.pl/" target="_blank">WROC#</a>) w <strong>Pubie WBodkowica 21</strong> (ul. PawBa WBodkowica 21).</p> <p>Start spotkania: godz. <strong>19:00</strong>.</p> <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/wrocnet/events/220582435/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2504.969651655647!2d17.0233944!3d51.109020099999995!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470fc20b725baec5%3A0xe6ed58dde9884e06!2zUGF3xYJhIFfFgm9ka293aWNhIDIxLCBXcm9jxYJhdywgUG9sYW5k!5e0!3m2!1sen!2s!4v1424362911628" width="1090" height="400" frameborder="0" style="border: 1px solid #eee; margin:0; padding: 7px;"></iframe> </div> <div class="details"> <h2 class="title">Sesje</h2> <h3>CQRS  moje wBasne podej[cie</h3> <p>Greg, Udi, Martin, ka|dy ma zdanie na ten temat, ka|dy te| troch inne. Potrafi si zgodzi co do jednego, |e CQRS to podziaB pomidzy odczytem i&nbsp;zapisem. A jak to wyglda w&nbsp;praniu? Czy da si z tego skorzysta? Dlaczego warto z tego skorzysta? I czy w&nbsp;ogle warto? Na sesji opowiem o swoim podej[ciu do CQRS i jak zespB ktrego jestem cz[ci z&nbsp;tego korzysta przez ostatnie 5 lat  czego si nauczyli[my i&nbsp;co nam dalej nie wychodzi. Bdzie... ciekawie :)</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/JakubGutkowski.jpg" alt="Jakub Gutkowski" width="150" height="150" /> <h4 class="author">Jakub Gutkowski (<a href="https://twitter.com/gutek" target="_blank">@gutek</a>)</h4> <p>Tata, m|, <a href="http://blog.gutek.pl/" target="_blank">bloger</a>, pasjonat i programista. Uwielbia bawi si nowo[ciami, poznawa nowe jzyki i biblioteki, chodzi na konferencje, poznawa nowych ludzi, pomaga innym.</p> <p>Uwielbia testowa nowe jzyki, biblioteki, narzdzia w poszukiwaniu perfekcyjnego narzdzia do danego zadania z nadziej, |e kiedy[ znajdzie co[ co bdzie u niego w koDcu dziaBaBo.</p> <p>Od wielu lat Microsoft MVP z dziedzin C# jak i SharePoint.</p> <p>Wierzy, |e to co robi zmienia [wiat i pomaga innym.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="details"> <h3>CQRS dla ka|dego</h3> <p>CQRS (Command Query Responsibility Segregation) to temat bardzo &quot;chodliwy&quot; w&nbsp;cigu ostatnich kilku lat. Prosty w&nbsp;swojej podstawowej koncepcji, bywa czasem przedstawiony w&nbsp;sposb nadmiernie skomplikowany i przesycony wyduman terminologi.</p> <p>Podczas prezentacji poka| jak ja rozumiem i implementuj CQRS od dBu|szego czasu. Nie bdziemy ekscytowa si definicjami i wymy[la koBa na nowo: skupimy si na gBwnej idei przy[wiecajcej temu podej[ciu. Uzbrojeni w pragmatyzm i szczypt zdrowego rozsdku postaramy si napisa troch kodu, ktry z mo|e z powodzeniem dziaBa jako cz[ jednej aplikacji jak i sBu|y za punkt wyj[cia do budowy czego[... &quot;wikszego&quot;.</p> <p>Zastanowimy si nie tylko JAK zastosowa CQRS, ale rwnie| PO CO to robi. Postaram si udowodni, |e prezentowane podej[cie pozwala pozby si pewnych dyskusyjnych praktyk stosowanych w &quot;normalnych&quot; systemach o tyle| czsto, co niepotrzebnie.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/MaciejAniserowicz.jpg" alt="Maciej Aniserowicz" width="150" height="150" /> <h4 class="author">Maciej Aniserowicz (<a href="https://twitter.com/maniserowicz" target="_blank">@maniserowicz</a>)</h4> <p>Programista, pasjonat, <a href="http://maciejaniserowicz.com/" target="_blank">bloger</a>, szkoleniowiec, prelegent. Jeden z liderw <a href="https://www.facebook.com/groups/bstoknet/" target="_blank">BiaBostockiej Grupy .NET</a>. Autor jedynego polskiego podcasta programistycznego: <a target="_blank" href="http://devtalk.pl/">DevTalk</a>.</p> <p>Wyznawca Gita, zwolennik testw, miBo[nik <a href="https://www.jetbrains.com/resharper/" target="_blank">Resharpera</a>. ZatwardziaBy wrg TFSa, Sharepointa i wszelkich innych &quot;rozwizaD klasy enterprise&quot; utrudniajcych |ycie programistom.</p> <p>Eksplorator bibliotek, narzdzi i szeroko rozumianych &quot;alternatyw&quot;. Poszukiwacz programistycznych przygd. Od wielu lat Microsoft MVP w kategorii Visual C#. Na co dzieD programista w firmie Ultrico oraz trener w firmie Bottega.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="details"> <h3>CQRS/ES with Rails</h3> <p>Jak juz @gutek opowie Wam o jego podej[ciu do CQRS, jak ju| @maniserowicz opowie JAK i PO CO stosowa CQRS ja postaram si przekona Was |e to wszystko maBo, |e CQRS &quot;rozwija skrzydBa&quot; dopiero wraz z Event Sourcing-iem :)</p> <p>Opowiem jak ja rozumiem (o nie znowu, kolejny!) CQRS, jaka jest moja idea na prost implementacj aplikacji wykorzystujc CQRS i ES... a na dodatek poka|e, |e mo|na to zrobi nawet w jzyku i frameworku kojarzonym gBwnie ze znienawidzonymi aplikacjami typu CRUD.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/MiroslawPraglowski.jpg" alt="MirosBaw PragBowski" width="150" height="150" /> <h4 class="author">MirosBaw PragBowski (<a href="https://twitter.com/mpraglowski" target="_blank">@mpraglowski</a>)</h4> <p>C# dev &quot;od zawsze&quot; (no dobra, odkd 10 lat temu przestaB udawa |e zna C/C++), ktry zabBdziB na spotkanie grupy Ruby i tak ju| mu zostaBo. Polyglot programmer wannabe ;)</p> <p>W cigBej pogoni za nowo[ciami, w cigBym niedoczasie &quot;bo tyle jest jeszcze do zobaczenia i ksi|ek do przeczytania&quot;. Lekki conference freak (ale bez przesady gdy| prowadzc wBasn dziaBalno[ musi je sam finansowa).</p> <p>Jeden z sprawcw zamieszania pod tytuBem #wrocnet oraz #dddwro (a tak|e kilku innych).</p> <div class="br"></div> </div> </div> </div> </body> </html>