<html> <head> <title>Spotkanie Adzkiej Grupy .NET 15 stycznia 2015</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> <!--<li><a href="kontakt">Kontakt</a></li>--> </ul> </div> </div> <div class="head-20150115"> </div> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie 15 stycznia 2015</h1> <h2 class="title">Prelekcje</h2> <div class="intro"> <h3>Debugowanie w Visual Studio</h3> <p>ChciaBby[ pojecha formuB F5 bez naciskania Shifta?</p> <p>A mo|e breakpointy za czsto Ci zatrzymuj albo dostaBe[ wyjtek za niewBa[ciwe kodowanie?</p> <p>Je[li na ktre[ z tych pytaD mo|esz odpowiedzie twierdzco, zapraszam Ci na moj prezentacj o debugowaniu w Visual Studio, na ktrej to, debugujc ciekawe przypadki kodu, poznamy szczegBowo debugger Visual Studio i jego mo|liwo[ci diagnostyczne.</p> <p>Obiecuj, |e po tej prezentacji inaczej spojrzysz na swoje aplikacje!</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/Sebastian-Solnica.jpg" alt="Sebastian Solnica" style="float: left; margin-right: 18px;" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">Sebastian Solnica</h4> <p>Programista .NET z zainteresowaniami nisko-poziomowymi, gBwnie w temacie diagnostyki aplikacji.</p> <p>Autor artykuBw po[wiconych tej tematyce na CodeProject i <a href="http://lowleveldesign.wordpress.com">blogu</a>. <a href="http://lowleveldesign.wordpress.com/presentations/">Prelegent WG.NET</a>.</p> <p>Hobbistycznie czyta logi i stara si pogBbi swoje umiejtno[ci w rozumieniu assemblera oraz badania bezpieczeDstwa kodu.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <a name="ses2"></a> <div class="intro"> <h3>Constrained and unconstrained isolation frameworks</h3> <p>Sesja ma na celu przedstawienie r|nic w frameworkach do mockowania obiektw na platformie .NET.</p> <p>Porusz zagadnienie  constrained and unconstrained isolation frameworks .</p> <p>Przedstawi Wam u|yteczne narzdzia, ktre wspomagaj pisanie, testowanie i utrzymanie oprogramowania.</p> <p>W zale|no[ci od stanu Waszego projektu bdziecie wiedzie jakiego narzdzia najlepiej u|y.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/Pawel-Klimczyk.jpg" alt="PaweB Klimczyk"/> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">PaweB Klimczyk</h4> <p>Programuje w C# od pocztku istnienia platformy .NET.</p> <p>MiBo[nik i pasjonat nowych technologii.</p> <p class="br"></p> </div> </div> <div class="video"> <h1 class="title">Wideo</h1> <h2 class="video-name">1. Nagranie sesji Sebastiana Solnicy Debugowanie w Visual Studio</h2> <!-- 1140x640 width="1280" height="720" --> <iframe width="1140" height="640" src="https://www.youtube.com/embed/dsk9wERAPbA?vq=hd720" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <p>&nbsp;</p> <h2 class="video-name">2. Nagranie sesji PawBa Klimczyka Constrained and unconstrained isolation frameworks</h2> <iframe width="1140" height="640" src="https://www.youtube.com/embed/dqmmoxsWy3g?vq=hd720" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> <div class="news"> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">StyczeD</div> <div class="day">15</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si <strong>15 stycznia 2015 r.</strong> w&nbsp;Bdzkiej siedzibie firmy <strong>GFT Poland</strong> (dawniej Rule Financial) na ul. <strong>Sterlinga 8a</strong>.</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <img id="map-image" src="images/sterlinga-8a-map-2.jpg" alt="Sterlinga 8A" /> <img id="sbc-office-image" src="images/rule-financial-office-389x294.jpg" alt="Biuro Rule Financial" /> <p class="br">* * *</p> </div> <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Adzk Grup .NET wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.gft.com/pl"><img src="images/sponsors/GFT_220x40.jpg" alt="GFT Poland" width="220" height="40" /></a> <figcaption><a class="name" href="http://www.gft.com/pl">GFT Polska</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/"><img src="images/sponsors/pluralsight_210x65.jpg" alt="Pluralsight" width="210" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.pluralsight.com/">Pluralsight</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </div> </body> </html>